HTML і XHTML

Категорії статей: HTML ; 11.07.2009

Зараз існує тенденція, аби код веб-сторінки відповідав стандартам мови XHTML, і сторінка веб-сайту повністю була оформлена як xhtml-документ. Мова XHTML (EXtensible HyperText Markup Language, Розширена мова розмітки гіпертексту) є проміжною мовою між HTML і XML. Мова XML (Extensible Markup Language, Розширювана Мова Розмітки)- це мова що дозволяє створювати свої теги. Мова XML відрізняється від HTML не лише можливістю створювати свої теги, але і підходом до обробки документа браузером.

XML має строгий набір правил оформлення документа, при порушенні яких, браузер повинен забракувати даний документ. На відміну від XML, виконання документа HTML має бути продовжене в будь-якому разі, і браузер повинен ігнорувати помилки і відображувати хоч що-небудь. Мова XHTML розроблялася для заміни HTML, і являє собою HTML що підпорядковується строгим правилам синтаксису. При обробці XHTML-документа також як і при обробці XML-документа, помилки не допускаються.
Стисло приведу лише деякі правила XHTML, які можна використовувати при написанні документів на HTML.

1. Кожен тег повинен закриватися (тобто в кожного тега має бути закриваючий тег). Наприклад, для тега абзацу має бути записаний наступний код

Код
<p> Текст абзацу </p>

Хоч і в документі HTML наявність закриваючого тега </p> не обов'язкова, і браузер без закриваючого тега </p>, нормально відображуватиме сторінку.

У HTML деяким тегам в принципі не потрібний закриваючий тег, наприклад, тегу перехода на наступний рядок <br> , але для відповідності стандартам XHTML, цей тег можна записати таким чином

Код
<br></br> або <br />

Ще для прикладу приведу тег, який вставляє картинку на сторінку веб-сайту

Код
<img scr="image1.gif" /> або <img scr="image1.gif"></img>

2. Атрибути тегів повинні заключатися в лапки. Тобто атрибут повинен мати значення, і це значення має бути поміщене в лапки (лапки можна використовувати подвійні " або одинарні &#039). Але в документах HTML це необов'язково ( переглядаючи код деяких веб-сайтів можна побачити, що атрибути не поміщені в лапки). Наприклад

Код
<img src="images1.gif" alt="рисунок" height="100px" width="100px" />

У формі поле типу "radio" в HTML можна записати так

Код
<input type="radio" name="name1" value="value1" checked>

У XHTML цей запис приведе до помилки, цей рядок для відповідності стандартам XHTML потрібно буде записати таким чином

Код
<input type="radio" name="name1" value="value1" checked="checked">

3. Назви тегів чутливі до регістра. Тобто відповідно до стандартів XHTML, не можна написати наступне

Код
<h1>Заголовок</H1>

Цей запис приведе до помилки. Також все HTML теги потрібно записувати в нижньому регістрі. Таким чином, отримаємо, що наведений вище запис потрібно буде записати так

Код
<h1>Заголовок</h1>

4. Елементи не можуть перекриватися. У HTML і XHTML елементом є початковий тег, кінцевий тег і вміст поміщене цими двома тегами. Наприклад

Код
<b>Я вивчаю HTML</b>

Елемент <b> містить текст «Я вивчаю HTML». Елементи також можуть вміщати атрибути і дочірні елементи.
Таким чином, наступний запис в XHTML, приведе до помилки

Код
<b>Я вчу <i>HTML</b> і XHTML </i>

Його необхідно буде записати так

Код
<b>Я вчу <i>HTML</i></b><i> і XHTML </i>

5. Документ XHTML повинен містити один кореневий елемент (зокрема <html>), тобто вміст документа повинен міститися в одному елементі, який може містити текст і будь-які інші елементи. Наприклад

Код
<html>
<head>
Вміст заголовка
</head>
<body>
Який-небудь вміст тіла
<script>
/* код скрипту */
</script>
</body>
</head>

Але наступний код при виконанні XHTML-документа приведе до помилки

Код
<html>
<head>
Вміст заголовка
</head>
<body>
Який-небудь вміст тіла
</body>
</head>
<script>
/* код скрипту */
</script>

Загалом, оформлення коду веб-сторінки, що відповідає стандартам XHTML, робить код грамотним, чистим і правильним. Тим, хто збирається і надалі розробляти сайти краще дотримуватися приведених правил.
Ну а якщо хочете створити XHTML-документ, то потрібно оформити сторінку, використовуючи наступне.
На початку документа має бути опис XHTML-документа, з використанням тега <!DOCTYPE>. Я думаю, спершу підійде такий тип

Код
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

І в тега <html> має бути атрибут xmlns із значенням "http://www.w3.org/1999/xhtml". Таким чином, отримаємо шаблон XHTML-документа

Код
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
Вміст заголовка
</head>
<body>
Вміст тіла документа
</body>
</html>

При використанні даного шаблону залишається лише вміст заголовка і тіла потрібного HTML-документу оформити у відповідності правилам XHTML.
Також потрібно не забути змінити розширення файлу з кодом на xhtml, наприклад, index.xhtml

По зовнішнім джерелам

Залишити коментар

Перепечатка любых материалов © 2013 без разрешения автора запрещена. | 3.69MB | 0.22Sec ad Google